Opvragen van hydrologische informatie per gebied.
Indeling in HHNK Afwateringsdeelgebieden
GAF_70

Werkwijze:

  1. Kies tijdvak
  2. Kies soort(en) gegevens
  3. Kies gebied
  4. Indien OK klik op kaart om download te starten

Startjaar Eindjaar

Soort gegevens:
w-stand w-hoev beide

Gebieden: